...ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อกของอดีตนักศึกษา ระดับ ป.กศ.ต้น ปี 2522 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง...

01 ธันวาคม 2552

ทำเนียบ ป.กศ.ต้น ห้อง7

1. บุญรัตน์ (ธนารัชต์) สมคเน
ที่อยู่ 508/2 ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทร 0863820978
2. ไชยอำนาจ โพธิ์ทอง (เสียชีวิต)
3. เจริญ บัวชู
ที่อยู่ 358 ม.4 ต.หนองพญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
โทร 0815708384
4. มาโนช ไวว่อง
โทร 0863126240
5. ไมตรี ผลประดิษฐ์
ที่อยู่-
6. พงษ์ศักดิ์ อันทรินทร์
ที่อยู่ โรงเรียนโคกยายเกตุ ต.กระจัน อ.อุ่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
7. สวิสส์ นกแก้ว
ที่อยู่ 6/1 ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โทร 0861296719
8. สุรสิทธิ์ สรรพกร
ที่อยู่ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
9. กฤษณา พูลสวน (สุขรักษา)
ที่อยู่ 55 ม.3 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทร 0810833256
10. กาญจนา เจิดสกุล
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านชัฏเจริญ ต.เขากรวด อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
11. กริยา พรมสะอาด
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านดอนบ่อกลุ่ม ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
12. งามตา จิระชีวะนันท์
ที่อยู่-
13. จงกล รวมทรัพย์
ที่อยู่-
14. จิราภรณ์ ประสพแสง
ที่อยู่ โรงเรียนวัดวันดาว ต.วันดาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
15. จรัล, วาณีรัตน์, อ่อนน้อม, สุภาพงษ์
ที่อยู่ โรงเรียนวัดเขาส้ม ม.7 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทร 0817636154
16. ชุลีลักษณ์ นิลพงษ์
ที่อยู่-
17. นฤมล ทรัพย์สมบูรณ์
ที่อยู่-
18. บุญชู นิลเขียว
ที่อยู่-
19. ประภา คงภักดี
ที่อยู่-
20. พวงรัตน์ บัวตูม (วิระนะ)
ที่อยู่ 32/2 ม.2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทร 0870798385
21. พิมพ์ผกา พุกประเสริฐ
ที่อยู่ 30/2 ม.5 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โทร 0837767169
22. พิสมัย ทองไทร (ทองไสว)
ที่อยู่ 312 ม.8 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
โทร 0890891606
23. พุมเรียง สุฉันทบุตร (ดามาบุตร)
ที่อยู่ 188 ม.1 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โทร 0847059640
24. เพ็ญศรี อ่วมด้วง
ที่อยู่-
25. มณฑา ชานุ
ที่อยู่-
26.มณฑา วงศ์เทียนหลาย
ที่อยู่-
27. มาลัย สุขขารมย์
ที่อยู่-
28. มณีวรรณ ชินราศรี
ที่อยู่-
29. มัลลิกา ปลอดโปร่ง
ที่อยู่-
30. วิภาภรณ์ ไขว้พันธุ์
ที่อยู่-
31. รุ้งนภา ลิ้มอิ่ม
ที่อยู่-
32. รำภัย อุทุกพัก
ที่อยู่-
33. สมพร แสงใส
ที่อยู่-
34. สุจรรยา จำปาจันทร์ (มณีเนตร)
ที่อยู่ 30 ม.1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร 0899665774
35. สุดา เหรียญทอง
ที่อยู่-
36. สุมารยาท เดชฉกรรจ์ (จันทรวงศ์)
ที่อยู่ 10 ท่าเสา ซ.2 ถ.เขางู ต.หน้าเมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร 0814348767
37. สุวรรณา วรรณอ่อน
ที่อยู่-
38. สุวัฒนา วรรณา
ที่อยู่ 47 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โทร 0817369579
39. เสนาะ (จันจิรา) เมฆอ่อน (ศรีรายากร)
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านหนองแก ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
40. อภัยวรรณ สุวรรณพงศ์ (ร่อนแก้ว)
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านนาผักขวง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทร 0865325086
41. อัมพร คูณทวี
ที่อยู่-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น